Zapewniamy kompleksową pomoc
dzieciom i ich rodzicom

Diagnozowanie

PEP-R, KORP, SI, SWM, Ocena sprawności ręki (dla dzieci +6 lat)

Konsultacje

fizjoterapeutyczna, logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, neurologopedyczna

Terapie

fizjoterapia, integracja sensoryczna, logopedyczna, poznawczo-behawioralna, poznawcza z elementami metody krakowskiej, dla dzieci dyslektycznych lub zagrożonych dysleksją, terapia ręki, terapia funkcji wzrokowych, trening umiejętności społecznych

MUTYZM (DZIECI LĘKOWE)

WSPIERANIE DZIECI W ROZWOJU

sensoplastyka, zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona, zajęcia według Weroniki Schernborn

DLA RODZICÓW

szkolenia, warsztaty, wsparcie psychologiczne